ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NGK CERAMICS (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางบ่อ
  • Japanese Company
  • Bonus 2 times
  • Automotive business
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • ประสบการการทำงานด้าน HR 3 ปี ขึ้นไป
  • Competency
  • ประสบการณ์ทำงาน HR