ผู้จัดการแผนกขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ประสบการณ์ขายต่างประเทศ หรือ Import-Export 5-10ปี
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ความรู้ด้านภาษาจีน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Adinop Co.,Ltd.'s banner
  Adinop Co.,Ltd.'s logo
  บางแค
  • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์งานขายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  บางพลัด
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี - 45 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา เภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Major Development Public Company Limited's banner
  Major Development Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Sales
  • Health Supplement
  • preferably with exposure in FMCG Industry
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ชลบุรีTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่นTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่นTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  สงขลาTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  บางซื่อ
  • ผู้จัดการแผนกขาย
  • ร้านขายยา OTC
  • บริหารทีมขาย
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • Stable business
  • Has an experience construction business 3-5 yrs
  • Assist manager, analyse and recommend enhancement