ผู้จัดการหน่วย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 171 ตำแหน่งงาน
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ผู้จัดการบัญชี
  • พนักงานบัญชีอาวุโส
  • ผู้บริหาร
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
  • ติดตามการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ IT
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในภายนอก
  SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SUN VENDING TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Yannawa
  • จัดซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • เครือสหพัฒน์พิบูลย์
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  Bangkapi
  • เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
  • Supply Chian
  • เลขานุการ
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  Bangrak
  • งานด้านจัดซื้อสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • OEM เกี่ยวกับสินค้าเครื่องสำอาง
  • คัดเลือกผู้ผลิตทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
  Land and Houses Public Company Limited's banner
  Land and Houses Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ทำงานเกี่ยวข้องกับ Sustainability/ESG
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  Bangna
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านงานธุรการ
  • สามารถกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ 50 คนขึ้นไป
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  Tung-kruTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • Deputy Managing Director
  • Management
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างและสายพัฒนาอสังหา
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสานงานการหารือข้อกฏหมายและเอกสาร
  • ประสานงานร่วมกับงาน Compliance
  • จัดทำหนังสือมอบอำนาจ
  MBK Public Company Limited's banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangplee
  • บุคคลโรงงานอุตสาหกรรม
  • โอกาสความก้าวหน้า
  • บริษัทมหาชน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  Prakket
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ
  Bangkok
  • มีความรู้,ความเข้าใจด้าน Fragrance เป็นอย่างดี
  • บริหารงานขาย กลุ่มลูกค้าเครื่องสำอาง
  • วางแผนการขาย-การตลาดของหน่วยงาน
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  PathumwanTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ชำนาญบริหารงานตกแต่งภายใน ให้สำเร็จ มีคุณภาพ
  • รักในความงาม การบริหารการจัดการ ทำให้งานสำเร็จ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • มีประสบการณ์งาน IT 6-8 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน ERP implementation หรือเกี่ยวข้อง
  • Computer Science Background
  ถัด ไป