ผู้จัดการส่วน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 31 ตำแหน่งงาน
  Kim Pai Ltd., Part.'s banner
  Kim Pai Ltd., Part.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน
  • มีความรู้ความเข้าใจใน Activity Base Costing
  • รับความกดดันในการทำงานภายใต้ระยะเวลาจำกัดได้
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • มีความมั่นคง
  • มีโอกาสก้าวหน้า
  • มีความท้าทาย
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • มีความมั่นคง
  • มีโอกาสก้าวหน้า
  • มีความท้าทาย
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิTHB 45K - 70K /เดือน
  • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
  • วิเคราะห์คู่แข่งขัน
  • เพิ่มช่องทางสื่อสารการตลาด
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  บางรักTHB 35K - 55K /เดือน
  • Laws
  • Loss Prevention Manager
  • Operations
  Pranda Jewelry Public Company Limited's banner
  Pranda Jewelry Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ปริญญาตรีด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์การใช้งบประมาณ/โครงการ
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์ ฝึกอบรมประกันชีวิต & ประกันวินาศภัย
  • มีความรู้และความชำนาญในการผลิตสื่อต่างๆ การสอน
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว
  Dhipaya Life Assurance Public Company Limited's banner
  Dhipaya Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • สินไหมทดแทน
  • Health / Death Claims
  • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo

  ผู้จัดการส่วน QC

  Lalin Property Public Company Limited
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
  • ขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่
  • วุฒิป.ตรี สาขาโยธา
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ตรวจสอบ ออกแบบและพัฒนาการรายงาน ด้านวิศวกรรม
  • ควบคุม, ตรวจสอบ,ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • Flexible working hours
  • Civil Engineer /Sales exp related to construction
  • Support sales team and planning sales strategy
  S&P Syndicate Public Company Limited's banner
  S&P Syndicate Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ชลบุรี
  • ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บันทึกข้อมูลการตรวจสอบอุบัติเหตุลงในเอกสาร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Thai Rung Union Car Public Company Limited's banner
  Thai Rung Union Car Public Company Limited's logo
  หนองแขม
  • Parts Production Manager.
  • automotive parts production line
  • stamping parts
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ภาคใต้
  • ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ป้อมปราบ
  • ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ภาคเหนือ
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • จำนวนที่รับ : 15 ตำแหน่ง
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม 5-7 ปี
  • มีประสบการณ์บริหาร การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  ขอนแก่น
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  ถัด ไป