ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Pravet
  • Bachelor or Master in Environment Engineering
  • 15 years’ experience in Water Treatment System
  • Location nearby Paradise Park Shopping Mall
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s banner
  Perfect Companion Group Co., Ltd.'s logo
  Bangsaotong
  • ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • โบนัส 2 เดือน