ผู้จัดการสาขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  Grand Homemart Co., Ltd.'s banner
  Grand Homemart Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านวัสดุตกแต่งบ้าน
  • ประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการสาขา ในธุรกิจค้าปลีก
  • ผ่านการบริหารงาน ด้านค้าปลีกมา 5 ปีขึ้นไป
  ถัด ไป