ผู้จัดการสาขา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 76 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ผู้จัดการสาขาในกลุ่มธุรกิจ Retail
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s banner
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปฎิบัติงานอ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง
  • ค่าคอมมิชชั่นขาย,ค่าคอมมิชชั่นบริหารสาขา,Incentive
  CUBE FOODS GROUP CO., LTD.'s banner
  CUBE FOODS GROUP CO., LTD.'s logo
  บางกอกน้อยTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการสาขา 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ ทัศนคติดี มีทักษะสื่อสาร สามารถสอนงานได้
  • เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์
  Dohome Public Company Limited's banner
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
  • ทักษะในการวิเคราะห์และผลักดันยอดขาย
  • การบริหารทีมงาน
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการต่อรอง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ยอดขาย และการแก้ปัญหา
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  ถัด ไป