ผู้จัดการฝ่าย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 326 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  JCY HDD Technology Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • Bachelor or master degree.
  • 7 years of experiences in HDD manufacturin
  • Good command in English
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s banner
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Bachelor of Science in Pharmacy
  • at least 5 year experience in regulatory affairs
  • BE, bio-waiver and QC experiences are advantage
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd.'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd.'s logo
  ชุมพร
  • Engineering
  • 10 years’ experience
  • Good computer skills in Ms.office, Engineer
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิTHB 45K - 90K /เดือน
  • การตลาด
  • ผุ้จัดการ
  • ผู้บริหาร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Can career as management with stable employment
  • Manager of Admin function especially accounting
  • At least 2 years of management experience
  Greater Good Ecucation Co., Ltd.'s banner
  Greater Good Ecucation Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • We change people life come and join us
  • Great opportunity to learn and grow
  • Education company with premium innovative products
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
  • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  Mega Lifesciences Public Company Limited's banner
  Mega Lifesciences Public Company Limited's logo
  บางนา
  • Good command of English
  • experience working with International team
  • Opportunity to work closely with Global team
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, SketchUp
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัด/ต่างประเทศได้
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
  • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Expand experience in BOI/ Import-Export/ Warehouse
  • Responsible for BOI tasks and manage Import
  • Experience in BOI, Logistics and warehouse
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Well-known packaging company
  • Manage R&D Department
  • 8 years direct Exp. as R&D Manager in Packaging
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Opportunity to manage big team in Manufacturing
  • Overall of Accounting and Finance
  • Accounting & Finance exp. with management skill
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Bachelor's degree in Engineering
  • 8 years in maintenance in manufacturing company
  • Advanced conversational low level of English
  ถัด ไป