ผู้จัดการฝ่าย hrm
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 จาก 22 ตำแหน่งงาน
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s banner
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • บริหารงานบุคคล, สรรหาว่าจ้าง, แรงงานสัมพันธ์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • HRD, HRM
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • งาน HRM และ HRD
  • งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • งานวางแผนบริหารงานบุคคล
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  • มีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม