ผู้จัดการฝ่าย hrm
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • Challenge HR & GA Manager in Japanese company
  • At least 5 years working experience in HR & GA
  • HR & Admin Manager
  Greater Good Ecucation Co., Ltd.'s banner
  Greater Good Ecucation Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • We change people life come and join us
  • Great opportunity to learn and grow
  • Education company with premium innovative products
  Orthopeasia Co., Ltd.'s banner
  Orthopeasia Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • การบริหารงานที่ดี
  • งานที่ท้าทาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของคนไทย
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ในสายงาน (HRM&HRD) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ติดกรอบ ชอบความท้าทาย
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Good benefit and location, construction business
  • Full HRM operation, manage, oversee HR department
  • 3 yrs exp as HR manager, good command in English
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • Expand experiences in overall HR functions
  • Handle recruitment tasks, support team regarding
  • Experiences in HRM & HRD especially recruitment