ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 จาก 28 ตำแหน่งงาน
  Innolatex (Thailand) Limited's logo
  Songkhla
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยาง
  • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำยาง
  Mobile Connect Co., Ltd.'s banner
  Mobile Connect Co., Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • Managing and monitoring all installed systems
  • Experience : AWS, CentOS, Docker
  • Self-learning, info/data search & problem solving
  Tongkah Harbour Public Company Limited's banner
  Tongkah Harbour Public Company Limited's logo
  BeungkumTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • สรรหาว่าจ้าง
  • พัฒนาบุคลากร
  EASTERN SEA LEAM CHABANG TERMINAL CO., LTD.'s logo
  Chonburi
  • Bachelor’s degree or higher in information
  • Good Understanding of Cybersecurity
  • Experience in IT Management
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • สามารถเขียนโปรแกรม / Python / SQL / IT Structure
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Leasing &Tenant Section Manager
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.'s logo
  Pranakorn
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • vlookup, Pivot
  • การวางแผน การพัฒนาระบบ
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • มีประสบการณ์งาน IT 6-8 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน ERP implementation หรือเกี่ยวข้อง
  • Computer Science Background
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumthani > Muang
  • Information technology manager
  • IT Manager
  • ผู้จัดแผนกระบบสารสนเทศ
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • เงินเดือน 40,000-60,000 บาท
  • งานประจำเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
  • กรุงเทพมหานคร
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  MAYA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's banner
  MAYA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Mai
  • เดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้าเมญ่าได้เป็นครั้งคราว
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  HiSO Services's banner
  HiSO Services's logo
  SathornTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • จะเจอเพื่อนร่วมงานและทีมงานชาวต่างชาติ
  • มีโอกาสศึกษางานต่างประเทศ
  • ผู้บริหารเปิดรับแนวคิดและไอเดียใหม่ๆเสมอ