ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ
  THE WISDOM PERSPECTIVE CO., LTD.'s banner
  THE WISDOM PERSPECTIVE CO., LTD.'s logo
  เชียงใหม่THB 55K - 69,999 /เดือน
  • อาหารกลางวันฟรี ขนม เครื่องดื่มและมุมพักผ่อน
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำปี
  • บริษัทคนรุ่นใหม่ ทันสมัย