ผู้จัดการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • จัดซื้อ Fresh RTE Food, อาหารและเครื่องดื่ม
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ / Supply Chain
  • บริหารทีมงาน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์
  LIVING AND FACILITIES CO., LTD.'s banner
  LIVING AND FACILITIES CO., LTD.'s logo
  ชลบุรีTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม
  • มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม
  • บริหารสโตร์อาหารแห้งและอาหารสด
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's banner
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ