ผู้จัดการฝ่ายอาคาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • พนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สวัสดิการพิเศษ