ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์งานโครงการ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
  The Krungthep Thanakom Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ในฝันเราต้องการ "คุณ"
  • เติบโตไปกับเมือง เติบโตไปกับเรา
  • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน
  TCC Land Commercial's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรืออุตสาหกรรม
  • ปสก.หัวหน้างานวิศวกรรมในธุรกิจศูนย์การค้า 5 ปีขึ้น
  • มีความรู้ข้อกฎหมาย,พรบ.ควบคุมฯ ในธุรกิจศูนย์การค้า