ผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  SIAM M.C. CO., LTD.'s banner
  SIAM M.C. CO., LTD.'s logo
  คลองหลวงTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีความรู้ ทักษะ ด้านบัญชีต้นทุน
  • สามารถปิดงบได้ มี CPD License
  • ผ่านประสบการณ์โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ระบบสายการผลิต
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ