ผู้จัดการฝ่ายสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 84 ตำแหน่งงาน
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้าน วิเคราะห์ /พัฒนาธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน มาร์เก็ตติ้ง , การเงิน 3 ปีขึ้นไป
  HIP Global Co., Ltd.'s logo
  SuanluangTHB 25K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • มียานพาหนะส่วนตัว
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ขายและทีมขาย
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Prakket
  • HR Business Partner, HRBP, HR Value Chain
  • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี ขึ้นไป
  • วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ ให้คำปรึกษา
  Inteqc Food Co., Ltd.'s banner
  Inteqc Food Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • การสร้างโอกาสในการขายมากกว่าคู่แข่งในตลาด
  • การขยายพื้นที่หรือต่อรองในการวางSecond display ได้
  • มีประสบการณ์ในสาย FMCG
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • บริหารจัดการทีมขายต่างประเทศ
  • กำหนดกลยุทธ์การขายและการตลาด
  • บริหารจัดการฐานลูกค้าและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  Bangrak
  • ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน
  • พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์ ระบบงานด้าน HR
  • ประการณ์การทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7ปีขึ้นไป
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s banner
  Life Enricher Group Co.,Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sales อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Manager อย่างน้อย 3-5 ปี
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย / กำหนดทิศทางการขาย
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  Bangna
  • งานบริหารบุคคลทั้งระบบ
  • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย
  • ควบคุมดูแลสถานที่และกิจกรรมพนักงาน
  Panjapol Property Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Property Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • โครงการระดับ Luxury อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  U Charoen Estate Co., Ltd.'s banner
  U Charoen Estate Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างต่ำ 3-5 ปี
  ถัด ไป