ผู้จัดการฝ่ายสรรหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 51 ตำแหน่งงาน
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s banner
  Bangchan General Assembly Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • บริหารงานบุคคล, สรรหาว่าจ้าง, แรงงานสัมพันธ์
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • HRD, HRM
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Landy Home (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • แลนดี้โฮม มั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท
  • มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ ใกล้ MRTลาดพร้าวเพียง190m
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  ถัด ไป