ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้าน วิเคราะห์ /พัฒนาธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน มาร์เก็ตติ้ง , การเงิน 3 ปีขึ้นไป
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Rabbit Digital Group Company Limited's banner
  Rabbit Digital Group Company Limited's logo
  PathumwanTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Manage Budget/Forecast and another reporting
  • Act as a point of escalation for any related
  • Develop detailed and meaningful analysis
  HABITAT GROUP CO., LTD.'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • Financial and Accounting Manager
  • สถานที่ทำงานติด BTS/MRT (Siam Square)
  • หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  BangkhenTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
  • สายงานใน Retail Business
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ