ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Mega Lifesciences Public Company Limited's banner
  Mega Lifesciences Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • 10 - 15 years’ of exp. in maintenance management
  • Exp. in Pharmaceutical or FMCG industry
  • Good command of English – speak, read, write
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)