ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  บางเขนTHB 30K - 55K /เดือน
  • ระบบ Work In Progress Report ตรวจสอบ และรายงานผล
  • ตรวจสอบเอกสาร Payment รายละเอียดเอกสารแนบเพื่อทำส
  • วางแผน และบริหารงานด้านเอกสาร สนับสนุนโครงการ
  บางพลี
  • Bakeries and Patisseries business
  • Growth opportunities
  • Italian Company
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo

  Product Manager : Dentiste

  Smooth E Co., Ltd.
  สาทร
  • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด เภสัช
  • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
  • เพิ่มยอดขาย , Market share , Brand Awareness
  Com7 Public Company Limited's banner
  Com7 Public Company Limited's logo
  ภาคใต้
  • งานในห้างสรรพสินค้า, ผู้จัดการสาขา
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
  • ผู้จัดการเขต (ภาคใต้)