ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  World Flex Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการฝ่ายการเงิน 10 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และประเมินงบการเงินได้เป็นอย่างดี
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • งาน HRM และ HRD
  • งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • งานวางแผนบริหารงานบุคคล