ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทราTHB 35K - 45K /เดือน
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีประสบการณ์ Production Planing
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Injection