ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  ภาคใต้จังหวัดอื่นTHB 45K - 55K /เดือน
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรปราการ
   • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
   • ปริญญาตรีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดเพศ
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
   เมืองปทุมธานี
   • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
   • ปริญญาตรีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดเพศ
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
   สงขลา
   • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
   • ปริญญาตรีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดเพศ
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
   ปริมณฑล-สมุทรสาคร
   • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
   • ปริญญาตรีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดเพศ
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
   Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
   ภาคกลางจังหวัดอื่น
   • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
   • ปริญญาตรีขึ้นไป
   • ไม่จำกัดเพศ
   Property Scout (Thailand) Company Limited's banner
   Property Scout (Thailand) Company Limited's logo
   วัฒนาTHB 30K - 55K /เดือน
   • 5 years working experience
   • Excellent in English conversation and writing
   • International work environment
   Flowaccount Co., Ltd.'s banner
   Flowaccount Co., Ltd.'s logo
   บางรักTHB 45K - 70K /เดือน
   • At least 3 years experience of CS Manager
   • Strong client-facing and communication skills
   • Have service mind and maintain good relationship