ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 62 ตำแหน่งงาน
  Harn Engineering Solutions Public Company Limited's banner
  Harn Engineering Solutions Public Company Limited's logo
  บางพลี
  • วุฒิปวส./ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์คุมการผลิต/คุมงานเชื่อมประกอบ 3 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในธุรกิจระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Analyze and solve problems in the production proce
  • Continuous Improvement of the production process
  • Find solutions to problems related to production
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • รับผิดชอบงานด้านการผลิตทั้งหมด
  • Bachelor’s Degree
  • At least 6 years’ experience
  VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s banner
  VENZ INFO AND SERVICE CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์การบริหารการผลิต/วางแผนการผลิต 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต งาน Made to Order
  • โบนัส, ค่าครองชีพ, ทุนการศึกษาบุตร, ข้าวกลางวัน
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  ROYAL MEIWA PAX CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการผลิต
  • มีความรู้ในระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO,GHP,BRCs)
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • วางแผน จัดการและควบคุมการผลิต
  • งานระบบคุณภาพ QSE และ
  • การจัดการกำลังพล และการพัฒนาศักยภาพของทีม
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • Experience in factory is advantage.
  • 5 years of experience in Production Manager Level.
  • Problem solving, team co-ordination, people manage
  New Concept Product Co., Ltd.'s banner
  New Concept Product Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับบริหารวางแผน
  • มีประสบการณ์ ด้านการจัดการ-การใช้งาน SAP, ISO 9000
  • วางแผนงาน ERP/DRP/MRP
  BJC Retail Group's logo
  บางพลี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความเป็นผู้นำ
  ถัด ไป