ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Royal Foods Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศ
  • Degree or Master in Food science,Food Technologies
  • Exp in Quality Assurance in Food Industry 5-10 yrs
  • Accommodation,Meal,Travel Allowance,Provident Fund
  Royal Foods Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิ. ป.ตรี / ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  GRANDPHARMA CO., LTD.'s logo
  บางขุนเทียน
  • วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัญฑิต
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีด้าน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  Innolatex (Thailand) Limited's logo
  ภาคใต้
  • QA Executive
  • Experience in QA / QC
  • Good Command of English