ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 163 ตำแหน่งงาน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน
  • พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์ ระบบงานด้าน HR
  • ประการณ์การทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7ปีขึ้นไป
  LTMAN Company Limited's banner
  LTMAN Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • 8 years experience in HR Manager (manage team)
  • Improve and develop HR work systems
  • Enhance the organization's human resources
  Royal Time Citi Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม B-Plus
  • รู้เรื่องกฏหมายแรงงาน /มีประสบการณ์ทำงานโรงงานผลิต
  • รู้เรื่อง ISO, มีประสบการ์ทำงานจริงในงาน HRM
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กฏหมายแรงงาน
  • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  NAO Global Co., Ltd.'s banner
  NAO Global Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายแรงงานต่างด้าว
  ถัด ไป