ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 78 ตำแหน่งงาน
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 70K - 159,999 /เดือน
  • Salary 70,000 - 150,000
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทีมบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • บริหารการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • บริหารงานปิดบัญชีของบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
  Kanekoji Group Co., Ltd.'s banner
  Kanekoji Group Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความรู้ด้านภาษี จัดทำงบการเงินได้ ปิดบัญชีประจำ
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
  • เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายทางบัญชี
  • มีทักษะด้านภาวะผู้นำ multi-tasking
  • มีใบอนุญาต CPD
  J VENTURES CO., LTD.	 (JMART Group)'s banner
  J VENTURES CO., LTD.	 (JMART Group)'s logo
  สะพานสูง
  • ปิดบัญชีใด้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
  • ควบคุมและตรวจสอบการปิดบัญชีประจำเดือน /ไตรมาส /ปี
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
  ถัด ไป