ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Material World Co., Ltd.'s banner
  Material World Co., Ltd.'s logo
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ขยัน
  Asset Five Development Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบงานด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
  • ปิดงบการเงินรายไตรมาส รายปี จัดทำงบการเงินรวม
  • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s banner
  Top Trend Manufacturing Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานศรีราชาจังหวัดชลบุรี
  • มีความรู้เชิงลึกทางด้านบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสากรรม
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  บึงกุ่ม
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
  • ประสบการณ์ด้านงานผู้สอบบัญชี บัญชีโรงงาน
  • ใช้โปรแกรม ERP ได้
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ