ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's banner
  บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด's logo
  Jatuchak
  • ประสบการณ์งานโครงการ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • Control feasibility and project master schedule
  • Monitor and manage project cashflow
  • Experienced in project management
  SONOMA CO., LTD.'s banner
  SONOMA CO., LTD.'s logo
  Tung-kruTHB 120K - 159,999 /เดือน
  • Deputy Managing Director
  • Management
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างและสายพัฒนาอสังหา
  MAYA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's banner
  MAYA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's logo
  Chiang Mai
  • เดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้าเมญ่าได้เป็นครั้งคราว
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Leasing &Tenant Section Manager
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า