ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  • ควบคุม ดูแล และพัฒนาปรับปรุงงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • บริการลูกค้า Customer Service
  • วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ผู้แนะนำการลงทุน จัดทำแผนการตลาด วางแผนการลงทุน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  หลักสี่
  • บริหารงานขายอุปกรณ์และบริการ กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 10 ปี
  • ปฏิบัติงานที่ CP Retailink, วิภาวดี 62
  We Fitness Company Limited's banner
  We Fitness Company Limited's logo
  จตุจักรTHB 35K - 89,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทางด้าน AE มาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ AE สาย Sponsorship จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ค่าคอมมิชชั่นสูงตามโปรเจค