ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Successmore Being PCL.'s banner
  Successmore Being PCL.'s logo
  จตุจักร
  • • มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารความเสี่ยง
  • • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • • มีความรู้หลักการด้านการบัญชี,การเงิน และกฏหมาย