ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  วัฒนาTHB 25K - 35K /เดือน
   Toyota Chiangrai Co., Ltd.'s banner
   Toyota Chiangrai Co., Ltd.'s logo
   เชียงใหม่THB 45K - 55K /เดือน
   • ผู้จัดการฝ่ายขาย
   • มีความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์
   • ทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้
   WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
   WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
   วังทองหลาง
   • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
   • พัฒนาธุรกิจด้าน IT รวมถึงธุรกิจ LIMS และ ERP
   • บริหารงานขายและในการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับ IT
   Smooth E Co., Ltd.'s banner
   Smooth E Co., Ltd.'s logo

   Marketing Executive

   Smooth E Co., Ltd.
   สาทร
   • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด เภสัช
   • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 2 ปีขึ้นไป
   • เพิ่มยอดขาย , Market share , Brand Awareness