ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Richy Place 2002 Public Company Limited's banner
  Richy Place 2002 Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 45K /เดือน
  • Retail พื้นที่ให้เช่าภายในอาคารสำนักงาน
  • Retail โรงแรมหรือคอนโดมิเนียม
  • งานบริการและการขายเช่าพื้นที่