ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ท้าทายความสามารถ
  • พัฒนาทีมงานที่มีศักยภาพ
  • การเติบโตในสายงานอย่างยั่งยืน
  QTC Energy Public Company Limited's banner
  QTC Energy Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • -ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ผู้จัดการสาขาในกลุ่มธุรกิจ Retail
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา 4 ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการยอดขายของสาขาได้