ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 98 ตำแหน่งงาน
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
  • วางแผนงานทรัพยากรบุคคล อัตรากำลัง สรรหาคัดเลือก
  • การพัฒนาบุคลากร บริหารค่าจ้าง งานพนักงานสัมพันธ์
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • การบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กฏหมายแรงงาน
  • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  G.D. PROPACK CO., LTD.'s banner
  G.D. PROPACK CO., LTD.'s logo
  ทุ่งครุ
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
  • มีความรู้เรื่องระบบ ISO
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  ถัด ไป