ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  JORAKAY CORPORATION CO., LTD.'s banner
  JORAKAY CORPORATION CO., LTD.'s logo
  สะพานสูง
  • HR Manager, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • HR Manager, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  • HR Manager, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Namsiang Co., Ltd.'s banner
  Namsiang Co., Ltd.'s logo
  ประเวศ
  • Degree in HRM or related field
  • 5 years of experience in full scope of HRM
  • Good interpersonal, communication skills.
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • สำเร็จการศีกษาปริญญาโท
  • Human Resource Development,Training, Development
  • ประสบการณ์ 8 ปี
  Siam Food Services Ltd.'s banner
  Siam Food Services Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • Bachelor’s degree in HR Development
  • At least 10 years direct experience in HR
  • Experience in change management
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 45K - 55K /เดือน
  • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
  • พัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
  • ดูแลพนักงานและสร้าง Employee Engagement
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  ชุมพร
  • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน competency performance
  • การวิเคราะห์ workload สรรหา engagement
  • ความรู้กฎหมายแรงงาน การฝึกอบรมพัฒนา