ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s banner
  VRP Food and Bakery Co., Ltd.'s logo
  ต่างประเทศTHB 35K - 55K /เดือน
  • Internal Audit Manager
  • Internal Audit team
  • Internal Audit
  Thai Setakij Insurance Public Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบสายงานประกันภัย