ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s banner
  Reignwood Holding Co., Ltd.'s logo
  lamlookka
  • Opportunity to work with mega project of 2,000 rai
  • 10 years direct experience in service industrial
  • Engineering expertise, risk assessment/management
  HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s banner
  Uni-President (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • 5 years of expertise in maintenance/engineering
  • Mechanical, Electrical or Industrial Engineering
  • 5 days working with attractive salary and benefits
  Selic Corp Public Company Limited's banner
  Selic Corp Public Company Limited's logo
  Nongkhaem
  • ทำงานเสาร์เว้นเสาร์
  • กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • ท้าทาย อิสระทางความคิดสร้างสรร