ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Property Perfect Public Company Limited's banner
  Property Perfect Public Company Limited's logo
  ภาษีเจริญ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทสาขาบัญชี
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • ตำแหน่งผู้จัดการ ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป