ผู้จัดการฝ่ายควบคุมต้นทุน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd.'s banner
  Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลางTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี/โท การเงิน,บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน7 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มา
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ
  • กองทุนสำรองเลียงชีพ, โบนัส, ประกันอุบัติเหตุ
  Fuzion Far East Ltd.'s banner
  Fuzion Far East Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เข้าใจในระบบบัญชี ระบบ ERP
  SIPHYA FURNITURE CO., LTD.'s logo
  พระประแดง
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต,make to order,โรงงานเฟอร์นิเจอร์
  • งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ built-in
  • ตกแต่งส่วนกลางและห้องพัก โรงแรม, คอนโด, อื่นๆ
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  A Ramen Co., Ltd.'s banner
  A Ramen Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีต้นทุน)
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ ระบบงาน ERP ได้
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ