ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s banner
  The Red Bull Beverage Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์บริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
  • ทำงานที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี มีหอพัก,ค่าเดินทาง
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • การจัดการคลังสินค้า
  • กระบวนการจัดส่งสินค้าเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประเภท FMCG