ผู้จัดการฝ่ายขาย ต่างจังหวัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • Dealer , ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด
  • ตัวแทนขายต่างจังหวัด
  • Dealer Manager
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริหารทีมงานทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจ IT / Gadget / Mobile
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 4 ปี
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s banner
  New Concept Product Co., Ltd. (FITNE & HOTTA)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ สาขาการขาย, การตลาด
  • ประสบการณ์บริหารทีมงานขาย 5 ปีขึ้นไป
  • มีภาวะผู้นําสูง,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ทักษะการต่อรอง
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น