ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 139 ตำแหน่งงาน
  Asset Five Development Co., Ltd.'s banner
  Asset Five Development Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
  • นำส่งภาษีให้กับสรรพากรตามรอบและระยะเวลาที่กำหนด
  • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขื้นไป ด้านบัญชี/การเงินบริหาร
  • งบประมาณ, Budget, Report, งบการเงินรวม , Cash flow
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  ถัด ไป