ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 89 ตำแหน่งงาน
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  บางเขน
  • Marketing Manager
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  • การตลาด
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s banner
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องเขียนจะพิจารณาเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการค้าส่งและ modern trade
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Logistics&Transport
  • สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  Absolute Pilates Co.,Ltd.'s banner
  Absolute Pilates Co.,Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • โบนัสตามผลประกอบการ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สถานที่ทำงานติดรถไฟฟ้าชิดลม, ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • ประกันคุรภาพและสุขภาพสัตว์
  • ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์
  • ทำงานอย่างต่ำ 8 ปี
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการฝ่ายปฎิบัติการรา้นค้าทุกสาขา
  • มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจสายงานปฎิบัติการร้านค้า
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน มีจิตวิทยาสูง
  INTEQC GROUP (LAB INTER CO., LTD.)'s banner
  INTEQC GROUP (LAB INTER CO., LTD.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร
  • พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
  • ติดตาม ตรวจสอบและร่วมจัดแผนการทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  ถัด ไป