ผู้จัดการฝ่ายการวางแผนธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน

  Brand Manager (Marketing Manager)/ผู้จัดการแบรนด์/การตลาด

  บริษัท โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข จำกัด
  ลาดพร้าวTHB 55K - 90K /เดือน
   Smooth E Co., Ltd.'s banner
   Smooth E Co., Ltd.'s logo

   Product Manager : Dentiste

   Smooth E Co., Ltd.
   สาทร
   • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด เภสัช
   • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
   • เพิ่มยอดขาย , Market share , Brand Awareness
   BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
   BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
   ภาคกลาง
   • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร