ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Thai Agro Exchange Co., Ltd.'s banner
  Thai Agro Exchange Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Business Development
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี
  • ประสบการณ์ในการติดต่อกับทางราชการ
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนการขายและการตลาด
  • ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์และการขาย
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี