ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประเทศไทย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s banner
  CP Foton Sales Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CP FOTON
  • วางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
  • วางแผนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์