ผู้จัดการฝ่ายการดูแล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 122 ตำแหน่งงาน
  QTCG Co., Ltd's banner
  QTCG Co., Ltd's logo
  ดินแดง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 5- 7 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • อุตสาหกรรมอาหาร (Frozen) Meat หรือ Poultry
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s banner
  OSHINEI ENTERPRISE CO., LTD.'s logo
  วัฒนาTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการมาก่อน
  • เคยผ่านงานในธุรกิจร้านอาหารมาเท่านั้น
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้านำเสนอและเปลี่ยนแปลง
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชี
  SON OF WOOD CO., LTD.'s banner
  SON OF WOOD CO., LTD.'s logo
  บางบัวทองTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์
  • ต้องการความท้าทาย กล้าที่จะลองสิ่งใหม่
  • พร้อมที่จะโตไปกับเรา และก้าวขึ้นเป็นผู้นำบริษัท
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน หรือบัญชี
  • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน 7 ปีขี้นไป
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ทั้งด้านรับและจ่าย
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • เงินเดือน 40,000-80,000 บาท
  • งานประจำเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
  • กรุงเทพมหานคร
  ถัด ไป