ผู้จัดการฝ่ายการจัดส่งสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี/โทขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  • มีประสบการณ์การทำงานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 8 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการผลิต
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่อง ISO ระบบมาตรฐานต่าง ๆ
  • ผ่านการฝึกอบรม จป. วิชาชีพระดับหัวหน้างาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Logistics&Transport
  • สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์