ผู้จัดการฝ่ายการจัดซื้อสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  TRC Construction Public Company Limited's banner
  TRC Construction Public Company Limited's logo
  บางเขนTHB 90K - 120K /เดือน
  • กำหนดกลยุทธ์ แผนการทำงาน ตลอดจนนโยบาย
  • บริหารการลดต้นทุนการซื้อสินค้า
  • จัดทำ และบริหารจัดการงบประมาณ
  The Thai Silk Co., Ltd.'s banner
  The Thai Silk Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office / SAP