ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 69 ตำแหน่งงาน
  Dohome Public Company Limited's banner
  Dohome Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • Bachelor’s degree in HROD or related field
  • Minimum 5 years of work experience in HRD, OD
  • HR Tranformation Project
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo

  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Director - HR Manager) /120K-200K

  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
  ห้วยขวางTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านสายงานทรัพยากรบุคคล 10 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
  • ความคิดเชิงกลยุทธ์มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ BSC, KPI, Risk Management
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG
  • โครงการกลยุทธ์ด้านอาหาร บริหารผลิตภัณฑ์
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านจัดสรรเท่านั้น
  • หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  INTEQC GROUP's banner
  INTEQC GROUP's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์กร
  • วิเคราะห์สถานการณ์ อันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
  • กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร
  • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงตลาดเงินตลาดทุน
  ANT ARMY CO., LTD.'s banner
  ANT ARMY CO., LTD.'s logo
  อุบลราชธานีTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • สามารถบริหารจัดการอดขายสาขา,วางแผนกลยุทธ์
  • เก่งกาจในการ Operate งานตามเป้าหมายองค์กร
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, Hybrid working
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s banner
  Nakhonchai Air Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • การศึกษาปริญญาตรี ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • งาน HRM และ HRD
  • งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • งานวางแผนบริหารงานบุคคล
  Boncafe (Thailand) Ltd.'s banner
  Boncafe (Thailand) Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • คิดกลยุทธ์ในการบริหารบุคคลทั้งบริษัท
  • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน HR
  • คิดกลยุทธ์ในการบริหารบุคคลทั้งบริษัท
  Ten Thai Development Co.‚ Ltd.'s banner
  Ten Thai Development Co.‚ Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • ประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านสายงานบริหาร 3-5 ปี
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  มีนบุรีTHB 16K - 24,999 /เดือน
   S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
   S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
   ชลบุรี
   • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
   • มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความดีเลิศ
   T Leasing Co., Ltd.'s banner
   T Leasing Co., Ltd.'s logo
   ประเวศ
   • Strategic Planning Manager
   • About the Benefits Salary: 60,000–100,000THB
   • Working Hour: 8:30-17:00(Mon-Fri)
   Eminence International Limited's banner
   Eminence International Limited's logo
   ปริมณฑล-นนทบุรี
   • ร้านขายยาและเวชภัณฑ์
   • ทีมขาย OTC
   • เครื่องมือแพทย์
   ถัด ไป