ผู้จัดการฝึกหัด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการแผนกให้บรรลุเป้าหมาย
  • จัดการยอดสูญเสียและรักษามาตรฐานแผนกให้ได้คุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต ค้าปลีก
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วิเคราะห์ยอดขาย
  • มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 35K /เดือน
  • Management Trainee
  • Store Manager
  • Retail Management
  Slingshot Group Co., Ltd.'s banner
  Slingshot Group Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Industry Analysis&Business Opportunity Assessment
  • Product Marketing Strategies
  • Business Development
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Department Manager Trainee/Department Manager Trainee

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • รักในงานบริการ
  • มีความเป็นผู้นำ
  Central Group (Central Department Store Group)'s banner
  Central Group (Central Department Store Group)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการทีม
  • สร้างยอดขาย
  • ผู้จัดการร้านฝึกหัดระดับต้น